Welkom

               

We heten u graag welkom op onze website. De katholieke school St. Willibrord is gelegen aan de Phoenixhof 1 te Olst. Het sfeervolle gebouw dateert van 1952, het is goed onderhouden en is in de loop der jaren regelmatig vernieuwd en uitgebreid.

Het gebouw heeft een gezellige uitstraling. Dit tezamen met een prettige,veilige werksfeer, zowel voor leerkrachten als voor ouders en kinderen, wordt erg belangrijk gevonden. We gaan ervan uit dat een kind zich allereerst plezierig moet voelen op school. De school heeft ongeveer 170 leerlingen, die verdeeld zijn over 8 groepen. Het team bestaat uit de directeur, een adjunct-directeur die tevens intern begeleider is en 12 leerkrachten.

Onze missie: Samen & Uniek

Wij bieden een warm pedagogisch klimaat, waarin kinderen zich veilig voelen, zodat ze zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Wij proberen de talenten en mogelijkheden van ieder kind, hoe verschillend ze ook zijn, te erkennen en te stimuleren. Wederzijds respect is daarbij onontbeerlijk.

Onze uitgangspunten zijn:

  1. Mensen hebben behoefte aan veiligheid
  2. Respect is onontbeerlijk
  3. Mensen moeten zich kunnen bewegen in sociale gemeenschappen
  4. Mensen zijn uniek

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

St.Willibrord        Phoenixhof 1        8121 XD Olst        tel: 0570 - 56 18 08        willibrord@mijnplein.nl