Welkom

                

We heten u graag welkom op onze website. De katholieke school St. Willibrord is gelegen aan de Phoenixhof 1 te Olst. Het sfeervolle gebouw dateert van 1952, het is goed onderhouden en is in de loop der jaren regelmatig vernieuwd en uitgebreid.

Het gebouw heeft een gezellige uitstraling. Dit tezamen met een prettige,veilige werksfeer, zowel voor leerkrachten als voor ouders en kinderen, wordt erg belangrijk gevonden. We gaan ervan uit dat een kind zich allereerst plezierig moet voelen op school. De school heeft ongeveer 170 leerlingen, die verdeeld zijn over 7 groepen. Het team bestaat uit de directeur, een adjunct-directeur die tevens intern begeleider is en 13 leerkrachten.

Het motto van onze school luidt: Samen, bevlogen en uniek

Onze Kernwaarden:

- respect

- verantwoordelijkheid

- veiligheid

- plezier

Onze Missie:

Het team van de Willibrordschool kenmerkt zich als duidelijk, bevlogen en ontwikkelingsgericht en handelt vanuit haar kernwaarden.

In een veilige, uitdagende en ontwikkelingsgerichte leeromgeving denken en handelen wij doelgericht vanuit een herkenbare doorgaande lijn.

In ons onderwijs benutten we de talenten van de kinderen, waarbij we rekening houden met verschillende onderwijsbehoeften. Hierbij maken we de kinderen stapsgewijs mede verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling.

We bereiden de kinderen voor op de wereld van morgen door zowel individueel als samenwerkend te leren, waarbij we gebruik maken van eigentijdse leermiddelen en werkvormen.

We zien ouders als ervaringsdeskundigen van hun kind en onszelf als onderwijsdeskundigen.

We gaan ervan uit dat er sprake is van wederkerigheid: we verwachten van de ouders een stimulerende houding en actieve betrokkenheid bij de ontwikkeling van hun kind.

Onze Kernkwaliteiten:

  • professioneel;
  • open communicatie;
  • goed georganiseerd;
  • opbrengstgericht;
  • uitdagend.

      

Wij zijn als school trots op:

  • het leesonderwijs;
  • de ontwikkeling richting Kanjerschool;
  • ons handelingsgericht werken;
  • solidariteit en sfeer binnen het team;
  • de ontwikkeling van de kindgesprekken.

Lees meer >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

St.Willibrord        Phoenixhof 1        8121 XD Olst        tel: 0570 - 56 18 08        willibrord@mijnplein.nl