Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Oudervereniging

 

Oudervereniging St.Willibrordschool Olst

De oudervereniging is ontstaan vanuit de behoefte om betrokken te zijn bij het reilen en zeilen van de school en is de spreekbuis van de ouders bij het team en de schoolcommissie. Dat is ook de reden dat bij vergaderingen van de oudervereniging altijd leden van het team aanwezig zijn. Het meest zichtbaar zijn echter de activiteiten die door de oudervereniging worden georganiseerd; met als jaarlijks hoogtepunt de schoolreisjes. Maar dat is niet het enige. Ook het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, het voorleesontbijt, carnaval, jaarvergadering met thema en de wandelvierdaagse zijn activiteiten die vanuit de oudervereniging worden georganiseerd. Ondanks de niet aflatende, vrijwillige inzet van ouders, kosten deze activiteiten veel geld. Dat proberen we beperkt te houden door slim in te kopen of bijv. bij schoolreisjes, door gebruik te maken van aanbiedingen. Voor al deze activiteiten wordt een vrijwillige bijdrage van € 34,- per kind gevraagd. Deze bijdrage zal via de normale prijsindexatie jaarlijks aangepast kunnen worden. Zo kunnen we voorkomen dat er activiteiten geschrapt moeten worden.

Het gekozen bestuur bestaat momenteel uit 11 leden.

Op dit moment zijn dat:

Voorzitter:
Elise Brinkert 
 
Penningmeester:

Nienke Braam 

Secretariaat:
Eline Kruitbos 
 
Leden: 
Ilse Biesterbosch 
Mariët Bijsterveld 
Ellis Huis in 't Veld 
Mariska Jansen 
Joyce Rensink-Mollink 
Annemarie Oeseburg 
Sabine Overmars

Documenten:
Financieel jaarverslag OV 2016 - 2017
Huishoudelijk regelement
Jaarverslag OV 2016-2017
Kascontrole OV 2016 - 2017
Notulen OV donderdag 18 mei 2017
Notulen OV donderdag 19 januari 2017
Verslag OV dinsdag 20 juni 2017
Verslag OV dinsdag 26 september 2017
Verslag OV donderdag 19 oktober 2017
Notulen Jaarvergadering OV donderdag 19 oktober 2017
Notulen OV dinsdag 21 november 2017
Notulen OV dinsdag 16 januari 2018