Ouders

Naast de opvoeding thuis zijn de leerkrachten op school ettelijke uren per dag met uw kind bezig. Zolang de kinderen op school
zitten, nemen zij de verantwoordelijkheid gedeeltelijk over. Maar nooit helemaal. Het blijven úw kinderen.
Daarom is het belangrijk dat de ouders belangstelling hebben voor de school. Kinderen moeten het gevoel hebben dat hun ouders de
school belangrijk vinden. Praat daarom regelmatig met uw kind(eren) over wat ze op school doen. Bekijk daarom de
werkbladen, schriften, enz, enz. Ga praten op school als u iets niet duidelijk is. Wacht niet tot er problemen zijn. Trouwens, het doet de leerkrachten goed als ouders belangstelling tonen. Zij stellen het op prijs dat u hen van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Vanuit deze betrokkenheid met het kind is veel samenwerking tussen ouders en school ontstaan. Deze samenwerking kan langs officiële wettelijke weg, nl. via de medezeggenschapsraad. Maar de samenwerking kan ook op het praktische vlak liggen. Hierbij heeft met name de oudervereniging een taak, in samenwerking met ouders en leerkrachten.

klik hieronder voor meer informatie:

 

 

St.Willibrord        Phoenixhof 1        8121 XD Olst        tel: 0570 - 56 18 08        willibrord@mijnplein.nl