OV

Oudervereniging St.Willibrordschool Olst


De oudervereniging is ontstaan vanuit de behoefte om betrokken te zijn bij het reilen en zeilen van de school en is de spreekbuis van de ouders bij het team en de schoolcommissie. Dat is ook de reden dat bij vergaderingen van de oudervereniging altijd leden van het team aanwezig zijn.
Het meest zichtbaar zijn echter de activiteiten die door de oudervereniging worden georganiseerd; met als jaarlijks hoogtepunt de schoolreisjes. Maar dat is niet het enige. Ook het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, het voorleesontbijt, carnaval, jaarvergadering met thema en de wandelvierdaagse zijn activiteiten die vanuit de oudervereniging worden georganiseerd. Ondanks de niet aflatende, vrijwillige inzet van ouders, kosten deze activiteiten veel geld. Dat proberen we beperkt te houden door slim in te kopen of bijv. bij schoolreisjes, door gebruik te maken van aanbiedingen. Voor al deze activiteiten wordt een
vrijwillige bijdrage van € 34,- per kind gevraagd. Deze bijdrage zal via de normale prijsindexatie jaarlijks aangepast kunnen worden. Zo kunnen we voorkomen dat er activiteiten geschrapt moeten worden.

Het gekozen bestuur bestaat momenteel uit 11 leden.

Op dit moment zijn dat:

Voorzitter:

Elise Brinkert

  Documenten OV
Penningmeester: Nienke Braam

* huishoudelijk regelement OV

Secretariaat:

Eline Kruitbos

 Jaarverslag cursusjaar 2016-2017

 Financieel Jaarverslag 2016-2017

 Kascontrole 2016-2017

Leden:

Ilse Biesterbosch

Mariët Bijsterveld

Ellis Huis in 't Veld

Mariska Jansen  

Marloes Kerkmeijer

Joyce Mollink

Annemarie Oeseburg

Sabine Overmars

 

 

 

 

 

 

 

 

St.Willibrord        Phoenixhof 1        8121 XD Olst        tel: 0570 - 56 18 08        willibrord@mijnplein.nl