TSO

Overblijven op de St.Willibrordschool
 

Overblijven op St. Willibrord (per 01-02-2016)

Per 1 februari is de samenwerking met Lunchen op School beëindigd. Het overblijven (ook wel tussenschoolse opvang of tso genoemd) wordt vanaf die datum verzorgd met hulp van een groep bereidwillige ouders.

Als u gebruik maakt van deze mogelijkheid, dan wordt daarvoor een vrijwillige bijdrage gevraagd. Met de opbrengst wordt nieuw spelmateriaal aangeschaft en eventueel gemaakte kosten in verband met de organisatie van de TSO kan hieruit vergoed worden.

Eerder dit schooljaar heeft een ouderenquête uitgewezen dat er bij ouders en team een sterke behoefte aanwezig is om over te gaan op een continurooster. Dit zal bij aanvang van schooljaar 2016-2017 gerealiseerd worden. Vanaf 6 juni 2016 tot aan het eind van het schooljaar zal het continurooster op proef gaan draaien. Vanaf die datum blijven alle kinderen verplicht op school over en wordt er gezamenlijk gegeten onder toezicht van de eigen groepsleerkracht.

Nieuwe schooltijden per 6 juni 2016

De school begint ongewijzigd om 8.30 uur en eindigt, met uitzondering van de woensdagmiddag, om 14.15 uur. Op die dag eindigen de lessen om 12.15 uur. Een andere uitzondering geldt voor de kinderen van de groepen 1 tot en met 4 op vrijdag. 's Middags hebben deze kinderen op vrijdag vrij en eindigt hun schooldag om 11.45 uur.

Heeft u hierover nog vragen, neem dan gerust contact op met school.

 

 

 

 

 

St.Willibrord        Phoenixhof 1        8121 XD Olst        tel: 0570 - 56 18 08        willibrord@mijnplein.nl