Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Opleiden in de school

 
Mijn juf heeft ervoor doorgeleerd! 
 
Iedereen weet het: Goed opgeleid personeel levert betere resultaten. Dat is zo in de bouw, in de zorg, in de winkel, dus ook in het onderwijs. Goed opgeleide leerkrachten komen tot betere resultaten met hun kinderen, hebben meer plezier in hun werk en vragen zich steeds af “Wat werkt nu het beste in mijn klas?”

In 2009 ging mijnplein een intensieve samenwerking aan met de Katholieke PABO Zwolle. In het logo van de KPZ staan niet voor niets drie woorden: “opleiding, onderzoek, ontwikkeling”.

De samenwerking kwam tot stand door de nieuwe subsidieregeling “Opleiden in de school”. Deze regeling heeft tot doel om via de samenwerking tussen een PABO en basisscholen de opleiding van studenten drie doelen te bereiken:

I. de opleiding van PABO-studenten verbeteren;

II. de basisschool waar de student stage loopt heeft meer mogelijkheden om de student te begeleiden;

III. zowel de school als de student verbeteren het onderwijs door onderzoek en ontwikkeling.

Deze samenwerking betekende voor mijnplein dat er opleidingsscholen en academische opleidingsscholen ontstonden. In beide type scholen zijn er “Interne Coördinatoren Opleidingen”. Deze leerkrachten zijn speciaal opgeleid om samen met de studenten onderzoek te doen om zo een onderdeel van het onderwijsprogramma te verbeteren. Daarnaast hebben deze ICO-ers extra tijd om de studenten goed te begeleiden. Op de academische scholen wordt langs de lijn van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek gewerkt aan de kwaliteitsverbetering. Inmiddels kent mijnplein tien opleidingsscholen, waar de Willibrordschool er één van is, en twee academische opleidingsscholen.

Studenten komen niet zomaar op zo’n school. Studenten moeten solliciteren als ware het een echte baan. Je komt dus alleen op een opleidingsschool als blijkt dat de kennis en motivatie aanwezig is om juist dat stapje extra te doen. Kwaliteitsverbetering komt alleen tot stand als er ambitie is en de lat net iets hoger wordt gelegd.

In dit samenwerkingsverband is ook “kennis delen” het doel. Logisch, want als blijkt dat iets op de ene school goed werkt, dan kan het ook in een andere school worden toegepast. Deze verworven kennis is voor elke andere school beschikbaar, ook voor de scholen buiten ons samenwerkingsverband.

Heeft u vragen over de betekenis van de opleidingsschool? Vraag er gerust naar, we vertellen er graag over!