Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Wij zijn als school trots op:

 
het leesonderwijs;
de ontwikkeling richting Kanjerschool;
ons handelingsgericht werken;
solidariteit en sfeer binnen het team;
de ontwikkeling van de kindgesprekken.

Zelfstandige leerhouding:
Het is belangrijk om kinderen te leren dat ze zelf problemen oplossen. Zo krijgen ze het gevoel van zelfvertrouwen, van zelf invloed hebben op je omgeving en van gevoel voor verantwoordelijkheid. We hebben dit uitgebreid uitgewerkt in de structuur van onze school.

(HGW) Handelingsgericht werken:
Handelingsgericht werken is een systematische manier van werken. Hierbij wordt het
onderwijsaanbod afgestemd op de basisbehoeften en onderwijsbehoeften van ieder kind en van elke groep. Deze behoeften formuleer je door aan te geven wat een kind/groep nodig heeft om een bepaald doel te kunnen bereiken.

De centrale vraag is: Wat vraagt het kind aan ons?

Welke benadering, aanpak, ondersteuning, instructie etc. heeft het nodig?
Kindkenmerken worden vertaald naar onderwijsbehoeften.
Men richt zich niet zozeer op wat er mis is met een kind, maar meer op wat het nodig heeft om bepaalde doelen te bereiken en welke aanpak een positief effect heeft. Wij geven dit o.a. vorm door te werken met groepsplannen waarin bij het dagelijkse werk rekening gehouden wordt met de verschillende behoefte van uitleg.