Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Onze school

 

Het motto van onze school luidt: samen, bevlogen en uniek

Uitgangspunten bij het formuleren van onze missie zijn ons Mensbeeld, onze Kernwaarden en onze Kernkwaliteiten: 

Ons Mensbeeld:

wij geloven dat mensen zin willen geven aan zichzelf en aan de maatschappij;
wij zien mensen als sociaal-emotionele wezens die zich respectvol leren bewegen in de wereld om zich heen; wij willen kinderen toerusten om zelfstandig, positief-kritisch en zelfverantwoordelijk te functioneren in deze wereld.

 

Onze Kernwaarden:

Respect: 
ik houd rekening met jou;
ik geef grenzen aan;
ik geef een ik-boodschap;
ik neem jouw informatie serieus;
ik zeg wat ik doe en doe wat ik zeg;

Verantwoordelijkheid:
 
ik ben medeverantwoordelijk voor de school als geheel;
ik doe wat we afspreken;
ik weet me solidair met jou als collega;
ik neem uw/jouw kind kennis serieus;
ik weet mij verantwoordelijk voor het onderwijsprogramma;

Veiligheid: 
jij kunt bij mij terecht;
ik mag er zijn;
ik praat mét jou;
ik neem jou serieus;
ik laat jou groeien;

Plezier: 
ik gebruik positief taalgebruik;
ik spreek waardering uit naar jou;
ik toon mij enthousiast;
ik denk in mogelijkheden;
ik deel successen met jou.

Onze Kernkwaliteiten:

Professioneel;
open communicatie;
goed georganiseerd;
opbrengstgericht;
uitdagend.

Het team van de Willibrordschool kenmerkt zich als duidelijk , bevlogen en ontwikkelingsgericht en handelt vanuit haar kernwaarden.

In een veilige, uitdagende en ontwikkelingsgerichte leeromgeving denken en handelen wij doelgericht vanuit een herkenbare doorgaande lijn.

In ons onderwijs benutten we de talenten van de kinderen, waarbij we rekening houden met verschillende onderwijsbehoeften. Hierbij maken we de kinderen stapsgewijs mede verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling.

We bereiden de kinderen voor op de wereld van morgen door zowel individueel als samenwerkend te leren, waarbij we gebruik maken van eigentijdse leermiddelen en werkvormen.

We zien ouders als ervaringsdeskundigen van hun kind en onszelf als onderwijsdeskundigen.

We gaan ervan uit dat er sprake is van wederkerigheid: we verwachten van de ouders een stimulerende houding en actieve betrokkenheid bij de ontwikkeling van hun kind.